Information

Riksteatern Norrbotten är en ideell organisation med ett regionalt uppdrag – att stärka scenkonsten i länet i allmänhet och för barn och unga i synnerhet. Vi har därför möjlighet att ge bidrag till arrangörer. Läs vidare under fliken ”Arrangörsstöd och
blanketter”.

Teaterkonsulenten i Norrbotten är Riksteatern Norrbottens förlängda arm. Konsulenten jobbar under en ideell styrelse.

Riksteatern Norrbotten förmedlar teater till teaterföreningar, skolor, barnomsorg, unga arrangörer, bygdegårdar och andra arrangörer i Norrbottens län. Intresserad? Hör av er till oss!

Du som arrangerar teater i skolan, barnomsorgen, biblioteket, fritidsgården eller i föreningslivet finner ett spännande och varierat utbud i vår utbudskatalog på www.scenkonstinorr.se. Utbudskatalogen är ett samarbete mellan Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Björk, Riksteaterkonsulent
Riksteatern Norrbotten, Köpmangatan 2, 972 38 Luleå
0920-870 35

Gilla oss på facebook:
facebook.com/riksteaternnorrbotten