Blanketter för arrangörsstöd

Klicka på texten nedan för att ladda hem blanketterna!

Turné/arrangörsstöd redovisning – barn och unga

INSTRUKTIONER SMÅPLATSSTÖD

Småplatsstöd ansökan – Om den inte fungerar att fylla i genom webbläsaren – pröva detta: Spara ned blanketten på din dator och öppna den för att fylla i. Spara sedan dina ändringar och bifoga den i ett mail till asa.lundmark@riksteatern.se

Småplatsstöd redovisning – Om den inte fungerar att fylla i genom webbläsaren – pröva detta: Spara ned blanketten på din dator och öppna den för att fylla i. Spara sedan dina ändringar och bifoga den i ett mail till asa.lundmark@riksteatern.se

Det ska alltid framgå att föreställningen har bidrag av Riksteatern Norrbotten. Använd vår logga i allt marknadsföringsmaterial. Högerklicka på loggan nedan och välj ”Spara bild som”.

Turnéstöd
Arrangörsstödet turnéstöd är tillför att underlätta för arrangörerna och teaterproducenterna vid bokningar av turnéer i Norrbotten. Turnéstödet kan ges till en frigrupp som innehar F-skattsedel och främst till de teaterproduktioner som är med i vårt utbud, Riksteaterns produktioner är redan subventionerade likaså Norrbottensteaterns produktioner. En turné ska gå över minst tre platser. I första hand ska stödet gynna de teaterproducenter som är med i utbudet www.scenkonstinorr.se och arrangörerna i länet. Bidraget ska vara ett arrangörsstöd och medföra lägre kostnader för arrangörerna. Stödet ska utgå till resor, logi och traktamente vid turnéerna och betalas ut till arrangörerna.

Småplatsstöd
Syftet med Riksteaterns subventioner för småplats är främst att ge fler människor möjlighet att se kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i länet, men också att uppmuntra samarbete mellan riksteaterföreningar och andra scenkonstarrangörer.

Här nedan följer ansökningsreglerna:

Alla arrangörer i länet kan söka småplatsbidraget.

Arrangemanget skall ligga utanför centralorten och dess huvudscen.

Produktionen skall vara professionell och producenten skall inneha F-Skattsedel.