Turné -och Arrangörsstöd

Det ska alltid framgå att föreställningen har bidrag av Riksteatern Norrbotten. Använd vår logga i all marknadsföringsmaterial. Högerklicka på loggan nedan och välj ”Spara bild som”.

Turnéstöd
Arrangörsstödet turnéstöd är till för att underlätta för arrangörerna och teaterproducenterna vid bokningar av turnéer i Norrbotten. Turnéstödet kan ges till en frigrupp som innehar F-skattsedel och främst till de teaterproduktioner som är med i vårt utbud Scenkonst i Norr En turné ska gå över minst tre platser för att vara berättigad att söka turnéstöd. Stödet är i grunden ett arrangörsstöd och skall medföra lägre kostnader för arrangörerna. Stödet utgårtill resor och logi vid turnéerna.

Publik och Repertoarstöd
Det här är ett nytt stöd för i år (-18). Riksteatern Norrbotten kommer att få besked under april månad från Riksteaterns centralt kring ansökt belopp och därefter kommer utbudet för hösten -18 att offentliggöras i samråd med respektive Riksteaterförening i Norrbotten.

Arrangera genom Samverkan
I samband med att det nya stödets utbud läggs inför hösten -18 kommer även Arrangera genom Samverkan att offentliggöras.