Turné -och Arrangörsstöd

Turnéstöd
Arrangörsstödet turnéstöd är till för att underlätta för arrangörerna och teaterproducenterna vid bokningar av turnéer i Norrbotten. Turnéstödet kan ges till en frigrupp som innehar F-skattsedel och främst till de teaterproduktioner för Barn -och Unga som är med i vårt utbud Scenkonst i Norr . En turné ska gå över minst tre platser för att vara berättigad att söka turnéstöd. Stödet är i grunden ett arrangörsstöd och skall medföra lägre kostnader för arrangörerna. Stödet utgår till resor och logi vid turnéerna. Riksteatern Norrbotten administrerar stödet.

Publikutveckling Små Scener
Det här är ett nytt stöd för i höst -18. Genom ett långsiktigt samarbete mellan de regionala Riksteaterkonsulentverksamheterna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten erbjuds här ett subventionerat gränsöverskridande scenkonstutbud för små scener.

Det rekommenderade utbudet syftar till att underlätta för arrangörer att arrangera på nya platser, för ny publik och kanske med nya samarbetsparter i syfte att stärka publikutvecklingen på orten. Det är självklart även möjligt att föreslå egna arrangemang och söka publikutvecklingsmedel för dessa.

Föreställningen bör ingå i en turnéplanering med minst tre närliggande orter. Kontakta producenten för intresseanmälan, gärna genom att förboka via Scenkonstportalens Boka-knapp vilket även möjliggör att konsulenten kan förbereda subventionsmedel.

Utbudet är subventionerat enligt principen att i första hand kapa kostnader för resor och boende, i andra hand föreställningskostnad. Under 2018 kan arrangören erhålla upp till 8000 kr i subvention för genomförd föreställning. Den lokala Riksteaterföreningen administrerar stödet.

Läs mer och sök för små scener här