Om oss

Riksteatern Norrbotten är en ideell organisation med ett regionalt uppdrag – att stärka scenkonsten i länet i allmänhet och för Barn och Unga i synnerhet.

Riksteatern Norrbotten förmedlar scenkonst till teaterföreningar, skolor, barnomsorg, bygdegårdar och andra arrangörer i Norrbottens län.

Teaterkonsulenten är Riksteatern Norrbottens förlängda arm och har i uppdrag att fördela arrangörs -och turnéstöd.

Du som arrangerar teater i skolan, barnomsorgen, biblioteket, fritidsgården eller i föreningslivet finner ett spännande och varierat utbud i vår utbudskatalog på websidan:  SCENKONST I NORR

Utbudskatalogen är ett samarbete mellan Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Häjedalen och Västernorrlands Riksteaterkonsulenter.

EN DEL AV RIKSTEATERN

Vi är en del av den stora Riksteaterrörelsen med över 230 medlemsföreningar.

• Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en turnerande nationalscen för alla.
• Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
• Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
• Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället.
• Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.
Läs gärna mer på Riksteaterns hemsida