Hej arrangör och producent!

UTBUD OCH STÖD
finner du på vår web.sida: SCENKONST I NORR

Turnéstöd
är ett stöd för att underlätta för arrangörerna och teaterproducenterna vid bokningar av turnéer i Norrbotten. Turnéstödet kan ges till en frigrupp som innehar F-skattsedel och främst till de teaterproduktioner för Barn -och Unga som är med i vårt utbud.
En turné ska gå över minst tre platser för att vara berättigad att söka turnéstöd. Stödet är i grunden ett arrangörsstöd och skall medföra lägre kostnader för arrangörerna. Stödet utgår till resor och logi vid turnéerna. Riksteatern Norrbotten administrerar stödet.

Publikutveckling Små Scener

Det här är ett nytt stöd för i höst -18. Genom ett långsiktigt samarbete mellan de regionala Riksteaterkonsulentverksamheterna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten erbjuds här ett subventionerat gränsöverskridande scenkonstutbud för Små Scener.

Det rekommenderade utbudet syftar till att underlätta för arrangörer att arrangera på nya platser, för ny publik och kanske med nya samarbetsparter i syfte att stärka publikutvecklingen på orten. Det är möjligt att föreslå egna arrangemang utöver det rekommenderade utbudet och söka publikutvecklingsmedel för dessa. Det är den lokala Riksteaterföreningen som söker och administrerar stödet.