Välkommen till årsmöte 7 april!

Riksteatern Norrbotten kallar till ÅRSMÖTE 7 april 2018.
Lokal: Hotell Polar, Älvsbyn

Program:
12.00 Gemensam lunch
13.00 Årsmöte Riksteatern Norrbotten
14.30 Kaffepaus & utdelning av ”Årets Assar” följt av information/diskussion kring repertoar och arrangörssamverkan
17.30 Gemensam middag med Dan Swärdh som kvällens toastmaster

– Nu har vi känt varandra i snart 30 år…  jag och ni fantastiska ideella krafter runt om i Norrbotten. Å vi har pratat, för pratandets skull och om hur vi pratar och vilka ord vi väljer när vi pratar… Nu tänker jag lotsa er genom middagen i hemligheterna med vårt andra språk, det som vi agerar ut parallellt med de talade orden…  Jag ska ge er en spännande insikt i hur vi kommunicerar med vår egen kropp och vad som vi faktiskt till största del ger uttryck för med vårt kroppsspråk.
Ser fram emot att träffa er alla! Dan Swärdh/Teater Scratch

Ombud och observatörer: Varje teaterförening äger rätt att sända två röstberättigade ombud till årsmötet. Riksteatern Norrbotten ersätter reseräkning för milersättning 18.50 kr/mil samt färdbiljett. Teaterföreningen kan även sända observatörer, de har då närvaro, yttrande- och förslagsrätt.

Kompletterande kursdag söndag 8 april: TICKSTER – BILJETTFÖRSÄLJNING PÅ NÄTET
Kursledare: Sebastian Anderssson/Tickster och Elisabeth Bendelius/Riksteatern.
Riktlinjer: Här får ni som redan är igång med biljettförsäljning direkt via er hemsida en möjlighet att borsta upp glömda kunskaper och kanske upptäcka några nya. Har ni ännu inte kommit igång med Tickster kan detta också vara ett bra tillfälle att få lite insyn i systemet. Obs! Se till att ni som redan har skapat föreningskonto har användarinlogg. Medtag egen dator och föreningens biljettskrivare.
Anmälan till kursen går genom din lokala föreningsstyrelse, ta  direktkontakt med din förening  – Norrbottens Riksteaterföreningar

Kostnad: Årsmötesdagen är helt kostnadsfri för två ombud från respektive medlemsförening. För medföljande observatörer faktureras självkostnadspris 180kr/person. För söndagens kursdeltagare ingår middag och övernattning lördag kväll kostnadsfritt tack vare Riksteaterns kurssubvention. Väljer du/ni att inte ta del av kursutbudet tillkommer självkostnadspris för middag (315kr) och övernattning (840kr) per person. I möjligaste mån – dela gärna övernattningen med föreningskollega och samåk till mötet.

Anmälan: Anmälan sker direkt till länsteaterkonsulent Anna Björk, Riksteatern Norrbotten; anna.bjork@riksteatern.se, 070-570 42 62. Förutom dina kontaktuppgifter; namn, telefon, mail och tillhörande Riksteaterförening behöver vi veta om du önskar specialkost, middag+övernattning (ev.dubbelrum) samt om kommer att delta på kursen under söndagen.

Varmt välkommen, Ordf Kristina Grubbström