Kultur, fantasi, klass och demkorati

Camilla Skiöld Barn- och ungdomskulturshef i Arvidsjaur 2011 11 01

”Ingen fantasi – ingen demokrati” inledde kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth och höll sedan ett brandtal för kulturen under andra och sista dagen av ”Av Egen Kraft” i Karlstad. Hon menar att skapande bör integreras mer i undervisning, för skapandekraften ökar både förmågan till inlärning och gör oss bättre rustade för att möta motgångar senare i livet. Kultur är nyckeln till barns och ungas uppfinnelserikedom, enligt kulturministern som vill verka för att stärka och utveckla barns och ungas rätt till kultur; inte bara för deras egen skull utan också för samhällets skull.

Därefter talade Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson. Retorikern Nilsson tog vid där Adelsohn-Liljeroth slutade – det vill säga med att hävda att alla barn och unga har rätt till kultur. Han menar att fritiden blir allt viktigare i ungas liv och ett sätt att skapa och spegla sin identitet: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag?

Per Nilsson utgick från Ungdomsstyrelsens rapport, När Var Hur -Om Ungas Kultur, för att fördjupa sin diskussion. Den visar till exempel att 68% av våra unga är aktiva kulturutövare om vi ser till de klassiska estetiska uttrycken (bild, musik, skrivande, dans, teater) där tjejer dominerar som brukare (76% kontra 61%). Men räknar vi även in lajv, stand-up, circus, slöjd, webbaserade uttryck etc. så är nio av tio unga aktiva kulturutövare och könsfördelningen jämn! Siffrorna visar också att kulturaktiviteten för tjejer avtar med åldern medan det är det motsatta för killar. Vad kan det bero på?

Dagens sista föreläsare, Susanna Alakoski, kanske mest känd som författare till Svinalängorna, pratade om problematiken för våra fattiga unga att få ta del av kulturen. Hon menar att kultur borde vara en mer integrerad del i läroplanen, så att barnen fullkomligt ska få plaska i kulturbad. ”Att inte bottna i kultur är det yttersta beviset för fattigdom.” Alakoski menar att identifikation kan vara avgörande i en människas liv och det är där kulturen spelar en stor roll. Barn som lever i fattigdom och social misär när inga drömmar. Att våga närma sig kulturyttringar kan hjälpa barnet att utveckla en talang som kan få bli en dröm och skapa en identitet. Alakosko har precis gett ut sin första barnbok Dagens Harry som speglar en liten familj – far och dotter – och hon läste ur den för att summera och avrunda. En perfekt julklapp till min yngsta dotter, tänker jag!

”Av Egen Kraft” avslutades med diskussion i tvärgrupper och tre unga spanare som fick avrunda kulturdiskussionen med moderator Gabriella Ahlström. De hade tjuvlyssnat och iakttagit och deras analyser resulterade i igenkännandets skratt och applåder. ”Förr förfasade sig vuxenvärlden över att deras barn gick till folkparken och dansade, men idag när ungdomar beger sig till graffittiväggen blir de påhejade av kulturetablissemanget” var en kommentar; en annan var: ”Fler kommer att göra mer kultur tillgängligt för ungdomar!”. Vackert så…

För att summera – två dagar av nya möten, ny kunskap och utbyte av erfarenheter – varierande och stärkande!